Index

>
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
1270 Jan A. BIEROS ♂
1271 Hendrikjen E. HAGENDOORN ♀
635 Engeltien ADAMS ♀
*±24-01-1726 Hoogeveen, ,
†±09-01-1800 Hoogeveen, ,
635 ♀
Engeltien ADAMS
leeftijd: ± 73 jaar
*±24-01-1726 Hoogeveen, ,
~24-01-1726 Hoogeveen, ,
±09-01-1800 Hoogeveen, ,
[]09-01-1800 Hoogeveen, ,
huwelijk met
Albert Arends METSELAAR
leeftijd: ± 44 jaar
*±19-08-1728 Hoogeveen, ,
~1706 Hoogeveen, ,
±04-09-1772
[]04-09-1772 Hoogeveen, ,
1270 ♂
Jan Adam BIEROS
huwelijk met
Hendrikjen Eernst HAGENDOORN
1271 ♀
Hendrikjen Eernst HAGENDOORN
huwelijk met
Jan Adam BIEROS